Special Issue:Island and Coastal Plants

  

[column_en_name]

Soil carbon and nitrogen storages in three mangrove stands of Zhenzhu Gulf, Guangxi
  TAO Yuhua, HUANG Xing, WANG Xueping, ZHONG Qiuping
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):285-292
  Abstract(5279)  View PDF(2191)
Diversity and anti-aging activity of endophytic actinobacteria from associated mangrove plants collected from west coast of Hainan
  LI Mi, YI Xiangxi, YANG Caini, PANG Xiaoting, JIANG Shu, GAO Chenghai*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):293-300
  Abstract(4990)  View PDF(2277)
Diversity and nematicidal activity of endophytic bacteria from mangrove plants collected from Beibu Gulf coast at Xuwen
  LI Mi, HOU Shishi, YIN Jianglin, HE Yuming, LIU Yonghong, YI Xiangxi*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):301-310
  Abstract(4335)  View PDF(2589)
Diversity and anti-aging activity of endophytic bacteria from true mangrove plants collected from the west coast of Hainan
  LI Mi, GAO Chenghai, JIANG Shu, WEI Juan, LIU Siping, DAI Enzhi, YI Xiangxi *
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):311-319
  Abstract(4431)  View PDF(2427)
Species diversity and anti-aging activity of actinobacteria from four true mangrove rhizosphere soils in the west coast of Hainan
  HOU Shishi, LI Mi, JIANG Shu, HAN Minmin, LIU Yonghong, YI Xiangxi*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):320-326
  Abstract(4664)  View PDF(2568)
Diversity and anti-aging activity of endophytic actinobacteria from true mangrove plants collected from the west coast of Hainan
  JIANG Shu, LI Mi, HOU Shishi, HAN Minmin, YIN Jianglin, GAOChenghai*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):327-334
  Abstract(4598)  View PDF(2407)
Diversity and anti-thrombotic activity of endophytic and rhizospheric bacteria isolated from Aegiceras corniculatum
  LI Fei1, HUANG Shushi2, HU Wenjin 3, LI Zhe2, HUANG Yuanlin2, WANG Qiaozhen2, PAN Xinli2*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):335-344
  Abstract(4234)  View PDF(2658)
Comparative study on leaf traits of true mangrove and semi-mangrove speices
  HUANG Yiyi1,2, CAI Shuihua4, TAN Shujuan1,2, YE Wanhui1,3, SHEN Hao1,3*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):345-355
  Abstract(5180)  View PDF(1587)
Allelopathic effects of exotic mangrove plant Laguncularia racemosa on native species Aegiceras corniculatum and Rhizophora apiculata
  YANG Shan, LIU Qiang*, WANG Bingyu, WANG Xuping, Juma GUL
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):356-366
  Abstract(5212)  View PDF(2296)
Effects of matrix and water-nitrogen treatments on water use efficiency and biomass of Clerodendrum inerme
  NIE Liyun1,3, ZHANG Wanwan2, LI Shiyu1,3, WANG Faguo1, SHENG Aiwu2, LIU Dongming1*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):367-374
  Abstract(4114)  View PDF(1866)
Ecological and biological characteristics of Tournefortia argentea in Xisha Islands
  CAI Hongyue1,2, LIU Nan1, WEN Meihong1,2, REN Hai1, JIAN Shuguang1*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):375-383
  Abstract(4980)  View PDF(2497)
Ecological and physiological adaptabilities of Catharanthus roseus to tropical coral island
  TONG Shenghong1,2, LIU Nan2, WANG Jun2, REN Hai2, CAI Hongyue2, HUANG Yao2, LIU Nian1, JIAN Shuguang2*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):384-394
  Abstract(4692)  View PDF(2260)
Variations of non-structural carbohydrate contents in three typical psammophytes in the coast of Pingtan Island
  QIN Jing1, DU Jianhui1,2*, ZHANG Qi1, WANG Song1, HUANG Chudan3, SHAO Jiayi1
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):395-402
  Abstract(4163)  View PDF(2010)
Limiting ecological factors for seed germination of Casuarina equisetifolia
  WANG Yu, YANG Bin, HAO Qingyu*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):403-411
  Abstract(4222)  View PDF(2063)
Natural regeneration characteristics and selection of regeneration tree species of Casuarina equisetifolia coastal windbreaks in Hainan Island
  YANG Bin, WANG Yu, HAO Qingyu*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):412-421
  Abstract(4744)  View PDF(2160)
Impact factors of undergrowth natural regeneration for Casuarina equisetifolia forests in Hainan Island
  YANG Bin, WANG Yu, HAO Qingyu*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):422-432
  Abstract(4408)  View PDF(2044)
Effects of environmental factors on stem and leaf functional traits of island plants
  ZHANG Zengke, WU Yahua, WANG Qi, JI Lingbo, HUANG Liujing*
  Published March 25, 2020
  2020,40(3):433-442
  Abstract(4528)  View PDF(1731)